Jednorazowe wejście 20 zł
Karnet - 4 wejście 60 zł
Karnet - 8 wejść 110 zł
Karnet OPEN 150 zł
Masaż 30 min 50 zł
Masaż 45 min 75 zł
Masaż 60 min 100 zł

 

 

Karnety należy wykupić przed rozpoczęciem zajęć i są one przypisane tylko do jednej osoby. Płatności należy dokonywać wyłącznie gotówką. Każdy karnet jest ważny miesiąć od momentu zakupu. Wrazie rezygnacji lub niewykożystania karnetu w całości nie ma możliwości zwrotu pieniędzy. Na prośbę osoby prowadzącej zajęcia lub osoby zatrudnionej na recepcji uczestnik zobowiązany jest pokazać dokument ze zdjęciam potwierdzający jego torsamość. 

Karnet OPEN umożliwia nieograniczoną liczbę wejść na każdy rodzaj zajęć. 

Karnety 4 i 8 wejść umożliwiają wejście na każdy rodzaj zajęć.

 

Copyright © 2020 Yoga Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone